ISLAM DAN WEDA

Assalamualikum Wr. Wb. pembaca yang Budiman diblog ini akan di paparkan fakta bahwa Nabi Muhammad Rasullulah Saw nabi terakhir umat muslim telah di nubuatkan oleh agama yang notabenya tertua di Indonesia Yaitu Hindu.. Terima atau tidaknya mereka tentang nubuat ini merupakan Hak Asasi mereka, namun yang
saya paparkan disini adalah bukti nyata dan bukan omong kosong belaka berikut pemaparanya ....

Jika kalian membaca Kitab Hindu , terutama RighVeda Buku 2 Himne 1 ayat 3salah satu sifat yang diberikan Tuhan adalah Brahma, Brahma disebut sebagai Dewa sang Pencipta saya sebagai Muslim tidak menyangkalnya selama orang tersebut Berkata bahwa Tuhan adalah sang pencipta jika kamu menerjemahkan kata "Pencipta" dalam bahasa Arab maka ini adalah "Khaliq". jadi saya Muslim tidak menyangkal selama seseorang menyebut bahwa Tuhan itu sang pencipta atau Khaliq atau Brahma tapi jika seorang berkata Brahma adalah Tuhan yang mempunyai 4 kepala , dan setiap kepala terdapat Mahkota saya sebagai muslim menentang itu semua dan itu juga bertentangan dengan Kitab Weda itu sendiri yaitu Shvetashvatara Upanisad Bab 4 Shloka 19 yang berbunyi "Bagi Tuhan tidak ada Pratima " dalam sansekerta Pratima yang berarti gambar, foto, lukisan, gambar, potret, Patung, Arca, pahatan atau Berhala jadi Kitab Hindu dan begitu juga Wedha, Yajurwedha bab 32 ayat 3 berbunyi "Bagi Tuhan tidak ada gambarnya, Fotonya, Tidak ada Lukisanya, Tidak ada gambarnya, Tidak ada patungnya , tidak ada Berhalanya";
Jadi pada saat kamu memberikan gambar pada Tuhan , itu artinya itu bukan Tuhan yang benar.

 Dan dalam Kitab Hindu dinubuatkan Kedatangan Nabi Muhammad SAW Jika kalian maaf umat Hindu membaca
1. Bhavisya Purana Parv 3 Khnad 3 adhyay 3 sloka 5 - 8, Itu membicarakan Muhammad SAW,
2. Bhavisya Purana Parv 3 Khnad 3 adhyay 3 sloka 10 - 27, Itu membicarakan Muhammad SAW
3. Bhavisya Purana Parv 3 Khnad 1 adhyay 3 sloka 21 - 23, Itu membicarakan Muhammad SAW
4. Atharva Veda Kitab 20 Himne 127 ayat 1 - 14, Itu membicarakan Muhammad SAW
Saya bisa memberika Referensi lagi dari Kitab Hindu 
5. Atharva Veda Kitab 20 Himne 21 ayat 6
6. Atharva Veda kitab 20 Himne 21 ayat 7 membicarakan tentang Muhammad SAW
Muhammad Saw disebut sebgai seorang yang dipuji (Ahmad) dalam beberapa Tempat 
7. Yajurveda bab 31 ayat 18
8. Righveda Kitab 8 Himne 6 ayat 10 
9. Atharva Veda Kitab 8 Himne  5 ayat 16
10. Dalam Atharva Veda Kitab 20 Himne 126 ayat 14 dia disebut Sebagai Narashansha, Nar artinya "manusia" Shansha artinya "orang yang Terpuji"  dalam bahasa Narashansa dalam bahasa Arab menjadi "Muhammad" seperti menyebut kata  Kucing adalah bahasa Indonesia dan kata  Cat adalah sebutan Kucing untuk Inggris berbeda penyebutan tetapi satu maksud...
Namanya sebagai Muhammad atau Narashansha dalam beberapa tempat dalam kitab Hindu 
11. Dalam Righ Veda Kitab 1 Himne 13 ayat 3
12. Dalam Righ Veda Kitab 1 Himne 18 ayat 9
13. Dalam Righ Veda Kitab 1 Himne 106 ayat 4
14.  Dalam Righ Veda Kitab 1 Himne 142 ayat 3
15. Dalam Righ Veda Kitab 2 Himne 3 ayat 2
16. Dalam Righ Veda Kitab 5 Himne 5 ayat 2.
17. dalam Righ Veda Kitab 7 Himne  2 ayat 2
18. Dalam Righ Veda Kitab 10 Himne 107 ayat 3
19. Yajur Veda Bab 20 ayat 37 
20. Yajur Veda bab 20 ayat 57
21. Yajur Veda bab 21 ayat 31
22. Yajur eda bab 28 ayat 2
23. Yajur Weda bab 28 ayat 19 
24. Yajur Veda bab 28 ayat 42 
ini refrensi dari Kitab Hindu tentang kebenaran Nabi Terakhir dan Penutup Muhammad Saw 
dalam postingan saya terdahulu bahkan Nabi Muhammad Di nubuatkan Sebagai Kalki Avatar. 

Jika kalian mau membaca Kalki Purana bab 2 ayat 5 ayat 7 ayat 11 ayat 15, disebutkan Nabi terakhir dan penutup nama Bapaknya adalah VISHNU - YASH dia adalah Hamba Tuhan dalam bahasa arabnya ABDULLAH yang merupakan nama dari bapaknya Nabi Muhammad Saw nama Ibunya adalah SUMATI yang berarti Kedamaian dan ketenangan dalam bahasa Arabnya AMINAH yang merupakan nama Ibunya Rasulullah Saw dia akan terlahir dari Desa Shambala itu adalah desa dari Ketenangan dan Kedamaian , Yaitu Makkah al Mukharomah dia akan terlahir dari keluarga kepala Suku desa Shambala, kita tahu Nabi Muhammad lahir dari keluarga kepala  bangsa Quraisy Abdul Muthalib Disebutkan Ia akan Lahir pada tanggal 12 Madva/ 12 Rabiul awal dia akan mempunyai 4 Sahabat . demikianlah 
begitu banyak nubuat yang dipaparkan oleh Kitab Veda Itu sndiri.. 

mari pertebal keimanan kita terhadap Kebenaran Ajaran islam yang murni 

Suhanawlah wabihamdihi subhanawlah huma wabihamdika asyhaduala ha ila anta astaqfiruka waatubuh ilaih  No comments:

Post a Comment

Apakah postingan saya membantu ananda menambah wawasan tentang Islam?

Subscribe via email